1. Meerdere keren per jaar organiseer ik een groepswandeling als compassiewandeling, volgens de eenvoudige werkwijze van ‘Mild in het Wild’.* Hierbij wordt het wandelen regelmatig afgewisseld met stil staan. Via eenvoudige aanwijzingen kom je los uit de dagelijkse spanning of sleur. Daarna schakel je vanuit toegenomen rust, je zintuigen bewust in zodat jouw eigen ervaring wordt ‘geopend’.
Wat vind je mooi of minder mooi in de omgeving, en bij jezelf ? Je wordt uitgenodigd hier op milde wijze, dus zonder te (ver)oordelen, naar te kijken en verbinding mee te maken. Wat je wilt vertellen over je ervaring, daar is ruimte voor. Wat je voor jezelf mee naar huis wilt nemen, kan ook. Ook is er gelegenheid om een bepaalde ervaring symbolisch ‘mee te geven met de natuur’. 
Na afloop is er een informele kring voor wie dat wil, en kun je met elkaar of met mij nog wat napraten.
Op de voorpagina van de website en op de facebookpagina worden deze wandelingen aangekondigd. De duur is 1 á 1,5 uur.
* Deze wandeling, een compassiewandeling, verkreeg ik via de nieuwsbrief van het Coachbureau in Bunnik, en beviel mij erg goed.  

Let op:  de natuur oordeelt niet over jou, en dat is fijn. Maar de wandeling gaat door een gebied dat niet enkel maar mooie natuur bevat, en jij kunt zelf dus heel verschillende gewaarwordingen in deze natuur hebben.
Ook zijn de wandelomstandigheden soms niet ideaal. Maar ‘that’s life’, en daarom doen we het zo. 

2. Ook organiseer ik themawandelingen. Deze duren wat langer, zo’n 2,5 uur. Er is een pauze.
    En ik heb er zelf ervaring mee, maar ook vanuit mijn achtergrond als ontwikkelings-en levenslooppsycholoog.
De twee thema’s dit jaar zijn:
het lege nest: kinderen zijn zelfstandiger, minder thuis, vragen haast geen of heel andere aandacht. Hoe ervaar je dat?
                            hierbij wordt ook het thema ‘overgang’ aangeroerd.
doorstart: je bent gestopt met een bepaald werk en na een pauze (korter of langer) sta je voor de keus ‘ga ik er op een bepaalde manier mee door, of kies ik voor iets heel anders’? 
Met objecten uit de natuur, die we zelf gaan zoeken, ga je je keuze-situatie onderzoeken. Ook jouw sterke kanten komen aan bod, en je ‘dromen’ voor de toekomst. 

De thema’s staan los van elkaar. 
Bij beide thema’s is het wenselijk om tenminste 2 bijeenkomsten – in de natuur-  te hebben. 
Tussendoor ga je thuis ‘aan de slag’ met een zelfgekozen oefening. 

De data van deze themawandelingen worden nog bekend gemaakt.