1. Twee keer per jaar organiseer ik een groepswandeling onder de naam ‘Mild in het Wild’.* Hierbij wordt het wandelen regelmatig afgewisseld met stil staan. Via enkele eenvoudige aanwijzingen kom je los uit de dagelijkse spanning of sleur. Daarna schakel je vanuit toegenomen rust, je zintuigen bewust in zodat jouw eigen ervaring wordt ‘geopend’.
Wat vind je mooi of minder mooi in de omgeving, en bij jezelf ? Je wordt uitgenodigd hier op milde wijze, dus zonder te (ver)oordelen, naar te kijken.
Na afloop is er een informele kring voor wie dat wil, en kun je met elkaar of met mij nog wat napraten.
Op de voorpagina van de website en op de facebookpagina worden deze wandelingen aangekondigd. De duur is 1 รก 1,5 uur.
* Deze wandeling, een compassiewandeling, verkreeg ik via de nieuwsbrief van het Coachbureau in Bunnik.

2. Ook twee keer per jaar organiseer ik een themawandeling. Deze kan wat langer duren, zo’n 2,5 uur. Er is een pauze.
Het zijn wisselende thema’s; ze vormen een aanvulling op wat er al bestaat aan themawandelingen. En ik heb er zelf ervaring mee, maar ook vanuit mijn achtergrond als ontwikkelings-en levenslooppsycholoog.
De twee thema’s dit jaar zijn:
het lege nest: kinderen zijn zelfstandiger, minder thuis, vragen haast geen
of heel andere aandacht. Hoe ervaar je dat?
dankbaarheid: hoe is het om dankbaar te zijn? wat doet het je om dank te ontvangen of juist te betonen, of gewoon te ervaren zonder dat er iemand bij is ? De data van deze wandelingen worden nog bekend gemaakt.