1. Compassiewandeling.
Dit is een groepsgewijze  compassiewandeling, volgens de werkwijze van ‘Mild in het Wild’.*
We wisselen het wandelen regelmatig af met stil staan. Je komt los uit de dagelijkse spanning of sleur.
Vanuit  toegenomen rust en goed geaard schakel je je zintuigen bewust in en stel je je open. 
Wat vind je mooi of minder mooi in de omgeving, en bij jezelf ? Je wordt uitgenodigd hier op milde wijze, dus zonder te (ver)oordelen, naar te kijken en verbinding mee te maken. Er is ruimte om over je ervaring te vertellen, maar de ervaring zelf is van jou en is het belangrijkst.  
Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 
Op de voorpagina van de website en op de facebookpagina worden deze wandelingen aangekondigd. De duur is 1 á 1,5 uur.
* Deze wandeling, een compassiewandeling, verkreeg ik via de nieuwsbrief van het Coachbureau in Bunnik, en beviel mij erg goed.  

2. Themawandelingen.  De duur hiervan hangt af van het thema. Ik kies de thema’s vanuit mijn ervaring én vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog met extra aandacht voor levensfasen. 
   
De twee thema’s dit jaar zijn:
het lege nest : kinderen zijn zelfstandiger, minder thuis, vragen haast geen of heel andere aandacht. Hoe ervaar je dat? hierbij wordt ook het thema ‘overgang’ aangeroerd.
onderzoek je wens voor een goede doorstart:  je hebt het gevoel dat je bepaalde wensen maar wat wegstopt, maar toch komen ze telkens weer op. Hoe kun je hier iets moois mee doen?  En hoe krijg je de ruimte daarvoor? 

De thema’s staan los van elkaar. 
Bij beide thema’s is het wenselijk om tenminste 2 bijeenkomsten – in de natuur-  te hebben. 
Tussendoor ga je thuis ‘aan de slag’ met een zelfgekozen oefening.