1. Compassiewandeling.
Enkele keren per jaar organiseer ik een groepsgewijze  compassiewandeling, volgens de werkwijze van ‘Mild in het Wild’.* We wisselen het wandelen regelmatig af met stil staan. Via eenvoudige aanwijzingen kom je los uit de dagelijkse spanning of sleur. Vanuit  toegenomen rust en goed geaard schakel je je zintuigen bewust in en stel je je open. 
Wat vind je mooi of minder mooi in de omgeving, en bij jezelf ? Je wordt uitgenodigd hier op milde wijze, dus zonder te (ver)oordelen, naar te kijken en verbinding mee te maken. Wat je wilt vertellen over je ervaring, daar is ruimte voor. Wat je voor jezelf mee naar huis wilt nemen, kan ook. Ook is er gelegenheid om een bepaalde ervaring symbolisch ‘mee te geven met de natuur’. 
Na afloop is er gelegenheid om informeel samen of individueel met mij nog wat napraten.
Op de voorpagina van de website en op de facebookpagina worden deze wandelingen aangekondigd. De duur is 1 á 1,5 uur.
* Deze wandeling, een compassiewandeling, verkreeg ik via de nieuwsbrief van het Coachbureau in Bunnik, en beviel mij erg goed.  

2. Themawandelingen.  De duur hiervan hangt af van het thema. Ik kies de thema’s vanuit mijn ervaring én vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog met extra aandacht voor levensfasen. 
   
De twee thema’s dit jaar zijn:
het lege nest : kinderen zijn zelfstandiger, minder thuis, vragen haast geen of heel andere aandacht. Hoe ervaar je dat? hierbij wordt ook het thema ‘overgang’ aangeroerd.
onderzoek je wens voor een goede doorstart:  je hebt het gevoel dat je bepaalde wensen maar wat wegstopt, maar toch komen ze telkens weer op. Hoe kun je hier iets moois mee doen?  En hoe krijg je de ruimte daarvoor? 

De thema’s staan los van elkaar. 
Bij beide thema’s is het wenselijk om tenminste 2 bijeenkomsten – in de natuur-  te hebben. 
Tussendoor ga je thuis ‘aan de slag’ met een zelfgekozen oefening. 

Op 31 oktober kun je in het kader van de Natuur- en Wandelcoachdag gratis meedoen aan Onderzoek je Wens
Deze hele dag en ook deze wandeling is wegens Corona-lockdown verplaats en 18 april naar 31 oktober.